Broedvogels van braakliggende bedrijventerreinen

patrijzen, Mark Zekhuis
door Mark Zekhuis en Jacob van der Weele
Intenties om te bouwen kunnen gefrustreerd worden als zich daar beschermde soorten hebben gevestigd die daar ten tijde van de start niet aanwezig waren. Bij de nieuwe juridische regeling “tijdelijke natuur” mogen die nieuwe soorten buiten het broedseizoen altijd worden weggehaald.

Dit biedt mogelijkheden voor een ander en extensiever beheer. Landschap Overijssel doet samen met Innovatienetwerk, Roelofs projectontwikkeling en GEVEKE ontwikkeling, een pilot over tijdelijke natuur op bedrijventerrein Eeserwold in Steenwijk.

Download hier het artikel over broedvogels op braakliggende bedrijventerreinen >>