De staat van ons landschap

knotwilgen Steenwijk

In het kader van haar 80-jarig jubileum heeft Landschap Overijssel onderzoek gedaan naar de staat van het landschap over de periode 2003-2011. In publicatie ‘De staat van ons landschap’ worden de eerste resultaten van het onderzoek hoe het met het Overijsselse landschap is gesteld gepresenteerd.

Meer bos en natuur

Op basis van een vergelijking van kaarten uit 2003 en 2011 is te zien dat er bijna 783 ha bos en natuurgebieden bij gekomen is in deze periode. Dat is een goed teken! Maar het landschap is ook, ondanks de inspanningen van veel mensen, aanmerkelijk grover geworden. Veel kleine landschapselementen, als houtwallen, singels, kleine bosjes en poelen verdwenen uit het Overijssselse landschap.

Minder kleine landschapselementen

Het verdwijnen van dat typische kleinschalige en afwisselende Overijsselse landschap is een punt van zorg. Kleine landschapselementen zoals singels, houtwallen, bosjes en poelen, met een totale oppervlakte van 105 ha (een oppervlakte gelijk aan ongeveer 150 voetbalvelden) zijn verdwenen. Deze vergroving van het landschap heeft een negatief effect op de waarden die het landschap aan mensen en dieren biedt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de variatie in het landschap, die ondermeer ontstaat door de fijnmazigheid, een belangrijke drager is van de waarden van het landschap. Mensen verblijven graag in het kleinschalige landschap.

In de publicatie De staat van ons Landschap geven we aan hoe het met ons landschap in Overijssel gesteld is. We geven antwoord op de vraag of we alle pracht en waarden van ons landschap ook daadwerkelijk duurzaam beschermen en behouden.

Groenblauwe netwerk

Wanneer we de staat van het landschap vaststellen, vellen we dus een kwalitatief oordeel over de landelijke omgeving die we zien. Een objectieve analyse van de staat van het landschap gericht op maximale waarden richt zich op de diversiteit van het landschap.

Hoe meten en waarderen we het landschap?

Ons uitgangspunt is dat de basis voor deze diversiteit gevormd wordt door het groenblauwe netwerk in het landschap. Dit netwerk biedt planten en dieren de mogelijkheid om te vestigen en verplaatsen. Daarnaast geeft het een herkenbare structuur aan ons landschap gebaseerd op de cultuurhistorische ontwikkeling.

Voor het vaststellen van de Staat van ons Landschap meten en waarderen we het groenblauwe netwerk op twee niveaus:
Niveau 1: Overijsselbreed
Niveau 2: Individuele landschapselementen

Doorlopend onderzoek

De Staat van het Landschap is een doorlopend onderzoek. Iedere twee jaar zullen we hierover publiceren. Op basis van de resultaten richten we onze eigen inzet ten behoeve van de kwaliteit van het Overijsselse landschap én informeren we bestuurders en beleidsmakers over ons aller opgave. Het landschap is namelijk van en voor ons allemaal!

Download De staat van het landschap >>

Ik wil deze publicatie graag ontvangen

Stuur mij de publicatie per
Naam *
Adres *
Postcode en woonplaats *
E-mailadres