Facsheet Agrarisch Natuurbeheer

pinksterbloemen1

Wist u dat natuurlijke kruidenrijke graslanden zorgen voor een hogere grasopname bij de koe en daarmee meer melkgift? Kruidenrijk gras is ook nog eens bijzonder gezond voor uw vee én een natuurlijk grasland draagt flink bij aan de biodiversiteit. In deze factsheet leest u wat u kunt doen om uw natuurlijke grasland optimaal te beheren voor biodiversiteit en bedrijfsvoering.

Ik wil deze publicatie graag per e-mail ontvangen

Naam *
E-mailadres *